Name of funding opportunity

Tutkimus- ja kongressiapurahoja lääketieteen koulutukseen sekä apurahoja erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon koulutusyhteistyön kehittämiseen

Funding organisation website

http://www.duodecim.fi

Description

Duodecim-seura myöntää apurahoja lääketieteen opetusta sekä oppimisen arviointia ja vaikuttavuutta koskeviin hankkeisiin. Osa apurahoista jaetaan tutkimusapurahoina ja osa apurahoina kongresseihin, joiden kohteena on lääketieteen koulutus.

Koulutus- ja kongressiapurahoja myönnetään lääkäreille ja lääketieteen opiskelijoille, tutkimusapurahaa myös muille hakijoille. Tutkimusapurahojen hakemuksessa tulee olla lyhyt ja tiivis tutkimussuunnitelma. Koulutus- ja kongressiapurahahakijoista etusijalla ovat he, joilla on kongressissa oppimista tai oppimisen kehittämistä käsittelevä esitelmä, posteri tai abstrakti.

Lääkäriseura Duodecim myöntää apurahoja myös erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon koulutusyhteistyön kehittämiseen. Hakijana voi toimia jokin erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon piirissä toimiva lääkärien kouluttaja tai työryhmä.

Apurahoja jaetaan vuonna 2021 yhteensä 25 000 euroa.

Application guidelines

Hakulomakkeet löytyvät sivulta: https://www.duodecim.fi/duodecim/apurahat/#opetus

Hakemukset pyydetään laatimaan lomakkeelle ja lähettämään pdf- tiedostona 15.8.2021 mennessä turvapostilla .

Application period

May 2021 - 15.08.2021

Contact information

Koulutuspäällikkö Juha Pekka Turunen,
s-posti: opetuksenapurahat(at)duodecim.fi
puh. (09) 618 851

Categories