Name of funding opportunity

Tuotantotuki

Funding organisation website

http://www.tampere.fi/

Description

Tuotantotukea myönnetään Tampereella toteutettavien, esteettömien, paikallista kulttuuritarjontaa täydentävien ja kaikille avoimien tapahtumien ja produktioiden järjestelyistä aiheutuviin kuluihin. Tukea voivat hakea yhdistykset, yhteisöt, työryhmät, itsenäiset tuottajat ja taiteilijat. Avustusta ei myönnetä tapahtumiin tai hankkeisiin, jotka tuottavat voittoa tai joiden keskeinen tavoite on yritystoiminta. Myöskään näyttelytoimintaa ei pääsääntöisesti tueta. Tuotantotukea jaetaan vuodessa yhteensä 57.000 euroa. Keskimääräinen tuki on 300-1000 euroa.

Application guidelines

Hakuaika on jatkuva ja hakemuksia käsitellään noin kerran kuukaudessa. Hakulomakkeet ja -ohjeet löytyvät osoitteesta: http://www.tampere.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/kulttuuri/kulttuurin-tekijoille/tuotantotuet.html.