Name of funding opportunity

Tunnustuspalkinto

Description

Väinö Kanniston rahasto jakaa joka toinen vuosi tunnustuspalkinnon parhaasta väestötieteellisestä opinnäytteestä kuolleisuus- ja terveystutkimuksen alalla.

Tunnustuspalkinnon suuruus on 1 000 €. Palkinto annetaan Suomessa suomen kielellä tai jollakin suurkielellä, ensisijaisesti englannin kielellä tehdystä opinnäytteestä. Tähän mennessä kaikki palkitut ovat olleet väitöskirjoja.

Palkinnon saajan valitsee rahaston hoitokunta, jonka puheenjohtaja on Väestöliiton toimitusjohtaja Eija Koivuranta. Muina jäseninä ovat Väestöntutkimuslaitoksen johtaja Anna Rotkirch, professori Pekka Martikainen (HY), tutkimusprofessori Seppo Koskinen (THL) sekä ylilääkäri Tiina Laatikainen (THL).

Application guidelines

Hoitokunta pyytää kuolleisuus- ja terveystutkimusta harjoittavilta yliopistojen laitoksilta esityksiä opinnäytteistä, jotka on hyväksytty aikavälillä syyskuu 2019–elokuu 2021 ja, jotka voisivat tulla kysymykseen palkintoa jaettaessa.

Esitykseen pyydetään liittämään: opinnäytejulkaisu, opinnäytteen tiivistelmä ja opinnäytteestä annetut lausunnot.

Esitykset tulee lähettää 31.8.2021 mennessä sähköpostilla osoitteeseen tiina.helamaa(at)vaestoliitto.fi tai kirjepostina osoitteella: Tiina Helamaa, Väestöliiton Väestöntutkimuslaitos, PL 849, 00101 Helsinki. Kuoreen merkintä ”Tunnustuspalkinto”.

Tunnustuspalkinto jaetaan yleensä kyseisen vuoden syksyllä Suomen Väestötieteen Yhdistyksen seminaarissa, jonne palkinnon saaja kutsutaan pitämään esitelmä. Asiasta ilmoitetaan asianosaisille myöhemmin.

Application period

01.05.2021 - 31.08.2021

Contact information

Eija Koivuranta
Puheenjohtaja, Väinö Kanniston Rahasto
Puh. 050 574 1775
eija.koivuranta(at)vaestoliitto.fi

Tiina Helamaa
Sihteeri, Väinö Kanniston Rahasto
Puh. 050 348 9272
tiina.helamaa(at)vaestoliitto.fi

Categories