Name of funding opportunity

Tiedeapuraha

Description

Tiedeapurahoja myönnetään tutkijoille, tutkijaryhmille ja -yhteisöille tieteellisen tutkimuksen toteuttamiseen ja julkaisutoimintaan. Apurahat myönnetään pääasiassa akateemisiin jatkotutkintoihin tähtäävään tieteelliseen tutkimustyöhön ja tieteellisten tutkimusten julkaisemiseen.

Application guidelines

Apurahaa haetaan sähköisellä E-lomakkeella. Haku on mahdollista vain hakuajan ollessa käynnissä. Lomake sekä hakuohjeet löytyvät osoitteesta: https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/yhteystiedot-ja-asiointi/avustukset/apurahat/tiederahasto.html