Name of funding opportunity

Taide² (Taide toiseen) -apuraha

Funding organisation website

https://skr.fi/en

Description

Taide² (Taide toiseen) -apurahalla tuetaan korkealaatuisia ja sisällöltään merkityksellisiä taidehankkeita, joilla tavoitellaan entistä suurempia yleisömääriä. Apurahaa voivat hakea taiteen alan rekisteröidyt yhteisöt, säätiöt ja julkiset taidelaitokset tarvittaessa yhteistyössä keskenään tai vapaiden toimijoiden kanssa.

Kulttuurirahasto haluaa näillä apurahoilla tukea taidetta, joka on merkityksellistä yhä useammille ihmisille ja sitä kautta koko yhteiskunnalle. Tukimuodon päämääränä on rahoittaa taidehankkeita, jotka puhuttelevat ja koskettavat asiantuntijoiden lisäksi laajempaa yleisöä. Koska lipputulojen merkityksen taiteen rahoituslähteenä voidaan olettaa kasvavan, tavoite tukee myös taidetuotantojen taloudellisen pohjan vahvistamista.

Haettavan apurahan suuruus voi olla 100 000–300 000 euroa. Apurahoja myönnetään enintään viisi.

Application guidelines

Apurahahaku on kaksivaiheinen. Ensimmäisen vaiheen haku on avoinna vuorovuosina Maaliskuun hakukierroksella Kulttuurirahaston verkkopalvelussa. Haku sulkeutuu klo 16 viimeisenä hakupäivänä. Hakijoille ilmoitetaan jatkoon pääsystä toukokuussa.

Haun toinen vaihe on avoinna jatkoon valituille hakijoille Elokuun kierroksella. Toisen vaiheen tulokset julkistetaan lokakuun loppuun mennessä.

Tarkemmat hakuohjeet Kulttuurirahaston www-sivuilla osoitteessa https://skr.fi/apurahat/maaliskuun-haku/taide2

Application period

10.03.2021 - 31.03.2021

Contact information

erityisasiantuntija, Taidekoti Kirpilän museonjohtaja Johanna Ruohonen
09 6128 1247

suunnittelija Eriika Johansson
09 6128 1213

sähköpostit: etunimi.sukunimi@skr.fi

Categories