Name of funding opportunity

Syksyn apurahat

Funding organisation website

http://www.suomentietokirjailijat.fi

Description

Suomen tietokirjailijat ry julistaa syyskuussa haettavaksi työskentelyapurahoja oppi- ja tietokirjailijoille luovaan tietokirjalliseen työskentelyyn.

Syksyn 2020 haku alkaa tiistaina 1.9. ja päättyy keskiviikkona 30.9.2020 klo 16.00.

Syksyn apuraha voidaan myöntää hakijalle, joka on aiemmin kirjoittanut yksin tai ryhmän jäsenenä tietoteoksen. Apurahan hakeminen ja saaminen ei edellytä yhdistyksen jäsenyyttä.

Apurahoja ei myönnetä työryhmille tai yhteisöille, mutta työryhmän jäsenet voivat hakea apurahaa henkilökohtaisella hakemuksellaan.

Apuraha ei edellytä päätoimista työskentelyä, eikä apurahaa myönnetä tietyn mittaiseen käyttöaikaan.

Työskentelyapuraha on tarkoitettu kattamaan tieto- tai oppikirjojen käsikirjoitustyön aikaisia elinkustannuksia. Tietokirjallinen työskentely on voinut alkaa jo ennen apurahan hakemista, mutta apurahalla tuetun kirjoitustyön on jatkuttava apurahan maksamisen jälkeisenä aikana. Syksyn apurahat maksetaan 29.12.2020.

Apuraha myönnetään aina harkinnanvaraisesti. Kuhunkin hankkeeseen työskentelyapuraha voidaan myöntää vain kerran.

Syksyn apurahaa ei myönnetä kaunokirjalliseen työskentelyyn, akateemiseen tutkimukseen, video- tai elokuvakäsikirjoituksen laatimiseen, lehtiartikkelin kirjoittamiseen, toimitustyöhön, kuvittamiseen, graafiseen suunnitteluun, taittamiseen, kääntämiseen, painatuskustannuksiin, ulkopuolisten tekijöiden kirjoituspalkkioihin, valokuvaukseen, matkakuluihin tai muihin itse kirjoitustyöstä aiheutuviin kuluihin.

Apurahat rahoitetaan Kopioston keräämillä tekijänoikeuskorvauksilla.

Application guidelines

Apurahaa haetaan henkilökohtaisesti verkkolomakkeella, joka on avoinna hakuaikana Suomen tietokirjailijoiden verkkosivuilla.

Mikäli apurahaa haetaan kahteen tai useampaan kirjahankkeeseen, laaditaan kullekin hankkeelle oma hakemus. Voit kuitenkin saada vain yhden apurahan, joka myönnetään yhteen kirjahankkeeseen.

Syksyn apurahat ovat alle 10.000 euron suuruisia. Edellisenä syksynä myönnettyjen apurahojen suuruutta voit tarkastella yhdistyksen verkkosivuilta. Esimerkiksi yksin teosta kirjoittanut on voinut saada 7.000 euroa ja työparin kanssa kirjoittanut 3.500 euroa.

Apurahalla katettavia elinkustannuksia ei eritellä apurahahakemuksessa.

Selkeästi jäsennelty, hyvin perusteltu ja toteuttamiskelpoinen suunnitelma on oleellinen edellytys apurahan saamiselle.

Lisätiedot ja hakulomake: https://www.suomentietokirjailijat.fi/kirjailijalle/apurahat/syksyn-apurahat.html

Application period

01.09.2020 - 30.09.2020

Contact information

Apurahahakemuksia koskeviin tiedusteluihin vastaa järjestösihteeri Marianne Kuukka hakuaikana maanantaista perjantaihin klo 12–15, puh. 09 454 2250 tai toimisto[at]suomentietokirjailijat.fi.

Lisätiedot ja hakulomake: https://www.suomentietokirjailijat.fi/kirjailijalle/apurahat/syksyn-apurahat.html

Categories