Name of funding opportunity

Understöd

Funding organisation website

http://www.stiftelsenhackman.fi

Description

Stiftelsen beviljar finlandssvenska synskadade och hörselskadade understöd bland annat för studier och utbildning. I år prioriteras ansökningar som gäller projekt. Stiftelsen stöder även medicinsk forskning inom området för syn- och hörselskador. Bidrag kan sökas av: 1)ideella föreningar 2)organisationer 3)arbetsgrupper 4)enskilda personer.

Application guidelines

Tilläggsuppgifter och ansökningsblanketter från: http://www.stiftelsenhackman.fi/index.html.