Name of funding opportunity

Stipendier och understöd för forskning och kulturell verksamhet och för medicinsk forskning

Funding organisation website

http://www.kulturstiftelsen.ax

Description

Ålands kulturstiftelse delar årligen ut stipendier och understöd för forskning och kulturell verksamhet och för medicinsk forskning. För mera detaljerad information om våra olika fonder se webbsidan http://www.kulturstiftelsen.ax/.

Application guidelines

Ansökan bör åtföljas av forskningsplan, meritförteckning, förteckning över publicerade arbeten samt förteckning över de senaste två åren beviljade forskningsunderstöd och ändamål. Studiestipendier beviljas inte ur fonderna. Ansökningar adresseras till Ålands kulturstiftelse r.s., PB 172, 22101 Mariehamn eller info(at)kulturstiftelsen.ax.

https://kulturstiftelsen.ax/ansokan/

Application period

- 15.09.2020

Contact information

info(at)kulturstiftelsen.ax

Categories