Name of funding opportunity

Kehittämisavustus

Funding organisation website

http://www.tsr.fi

Description

Työsuojelurahaston kehittämisavustus on tarkoitettu rahaston toimialaan kuuluvan tutkimustiedon soveltamiseksi käytäntöön. Avustus sopii hankkeisiin, joissa haetaan tutkimukseen perustuvia ratkaisuja. Kehittämishanketta toteuttavan asiantuntijan on oltava työyhteisön ulkopuolelta, kokenut työelämän kehittäjä ja hyvin perehtynyt soveltamaansa tutkimuksen alaan.

Määrärahoja voivat hakea tapaturmavakuutusmaksuvelvolliset työnantajat, yritykset, kunnat ja muut työyhteisöt. Pienet ja keskisuuret yritykset voivat muodostaa yritysryhmän, jolloin yritykset valitsevat keskuudestaan hakijayrityksen.

Application guidelines

Ennen hakemuksen jättämistä rahasto toivoo yhteydenottoa Työsuojelurahaston asiantuntijoihin puhelimitse. Asiantuntijoiden yhteystiedot: https://www.tsr.fi/yhteystiedot

Lisätietoa osoitteesta: https://www.tsr.fi/kehittamisavustus