Name of funding opportunity

Syöpäsäätiön apurahat 2019

Funding organisation website

http://www.cancer.fi

Description

Syövän biologista, kliinistä, epidemiologista ja psykososiaalista tieteellistä tutkimusta varten julistetaan haettaviksi:

1) Suurapurahat: Haettavana on kolme 450 000 euron suuruista kolmivuotista suurapurahaa, joista kaksi syöpätutkimukseen ilman erityistä kohdennusta. Kolmas 450 000 euron suurapuraha on nimetty Professori Sakari Mustakallion suurapurahaksi kliiniseen syöpätutkimukseen. Kliinisellä tutkimuksella tarkoitetaan tässä erityisesti kliinisiä interventiotutkimuksia ja syövän varhaista diagnostiikkaa parantavia tutkimuksia.

2) Muut tutkimus- ja väitöskirja-apurahat: Apurahat myönnetään syöpätautien tieteelliseen tutkimustyöhön yhdeksi, kahdeksi tai kolmeksi vuodeksi. Väitöskirja-apurahan suuruus on 3 000–5 000 euroa ja sen voi saada vain kerran.

Hakemusten arvioinnissa painotetaan hankesuunnitelman tieteellistä tasoa ja realistisuutta, hakijan tieteellisiä ansioita ja hankkeen relevanssia syöpätutkimuksen näkökulmasta.

Apurahat myönnetään Syöpäsäätiön tieteellisistä rahastoista tai yleisistä käyttövaroista. Rahastojen nimet ja käyttötarkoitukset ovat luettavissa Syöpäjärjestöjen verkkosivuilla www.syopajarjestot.fi/apurahat. Tänä vuonna Syöpäsäätiön kautta jaetaan myös Tellervo Edessalon säätiön apuraha (50 000 €), joka kohdistetaan munasarjasyövän varhaistoteamiseen ja/tai munasarjasyövän tutkimukseen sekä Urho Känkäsen säätiön (5 000 €) väitöskirja-apuraha. Myönnetyt apurahat julkistetaan marraskuussa.

Application guidelines

Hakemuslomake täytetään verkossa. Hakemukseen liitetään tutkimussuunnitelma ja vastuullisen tutkijan julkaisuluettelo vuosilta 2014–2019 ja ne lähetetään Syöpäsäätiöön hakulomakkeen mukana sähköisesti. Hakemuksia ei voi täydentää hakuajan päättymisen jälkeen. Myöhästyneitä hakemuksia ei oteta käsittelyyn. Myöskään ohjeista poikkeavalla tavalla laadittuja hakemuksia ei käsitellä. Hakuohjeet ja linkki hakuohjelmaan löytyvät verkkosivuiltamme osoitteesta www.syopajarjestot.fi/apurahat.