Name of funding opportunity

Suomen Tiedeseuran apurahat

Funding organisation website

http://www.scientiarum.fi

Description

Suomen Tiedeseuran tutkimusapurahat julistetaan haettaviksi matemaattis-fysikaalisen, biotieteellisen, humanistisen ja yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen aloilla.

Sohlbergin säätiö tukee geotieteellistä (ml. maantieteellistä) tutkimustyötä Suomen ja Pohjoismaiden luonnonoloista. Säätiö myöntää tukea kongressimatkoihin, kenttätyöhön ja ohjelmistohankintoihin (ei kuitenkaan laitehankintoihin).

Application guidelines

Hakemus tehdään sähköisesti apurahahakemusten verkkopalvelussa. Hakuohjeet osoitteessa: http://scientiarum.fi/fin/apurahat/