Name of funding opportunity

Studieunderstöd

Funding organisation website

http://www.lisiwahlsstiftelse.fi

Description

Stiftelsens ändamål är att ekonomiskt stödja ungdomar som
önskar skaffa sig en gedigen utbildning. Detta ändamål uppfylls genom
utdelning av ekonomiska bidrag till projekt och verksamhet som stöder
barns, ungdomars och unga vuxnas utbildning. Med ungdomar avses elever i
grundskolan, andra stadiets utbildning samt studerande vid högskola,
vars ålder inte överstiger 30 år.

Stiftelsen delar ut bidrag både till organisationer och till grupper
samt i särskilda fall till enskilda personer som uppfyller villkoren i
stiftelsens stadgar. Daghemsverksamhet understöds inte.

Mer information på hemsidan: http://www.lisiwahlsstiftelse.fi/

Application guidelines

Bidragsansökningarna till Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd sr
görs i stiftelsens elektroniska ansökningssystem. Ansökningar som
skickas in per e-post eller post behandlas inte.

Ansökningstid för bidragen är årligen 1.3-15.4 och 1.9-15.10.

Mer information på hemsidan: http://www.lisiwahlsstiftelse.fi/