Name of funding opportunity

Stipendier

Funding organisation website

http://blogs2.abo.fi/stipendier/ba-henricsson/

Description

Ur B A Henricssons fond utges 2017 ett stipendium (239,70 euro) för fortsatta medicinska studier till svenskspråkig studerande som avlagt medicinsk preliminärexamen.

Application guidelines

Ansökningarna riktas till Forskningsservice vid Åbo Akademi och bör vara Åbo Akademi tillhanda senast måndagen den 1 mars 2017 kl. 15.00, adress: Forskningsservice, Domkyrkotorget 3, 20500 Åbo. Information och ansökningsblankett finns på Åbo Akademis webbsida: http://www.abo.fi/forskning/forskarrorlighet#document13.

Application period

- 01.03.2017

Contact information

Närmare uppgifter ges av forskningskoordinator Johanna Hedenborg
tel: (02) 215 4793
e-post johanna.hedenborg(at)abo.fi

Categories