Name of funding opportunity

Stipendit

Funding organisation website

http://www.tsr.fi

Description

Tavoitteena on edistää uuden työelämää ja työoloja koskevan tutkimustiedon tuottamista, tutkijoiden pätevöitymistä ja uusien tutkijasukupolvien kouluttautumista. Työsuojelurahastolla on neljä stipendirahoitusmuotoa: matkastipendi, väitöskirjastipendi, post doc -stipendit ja tietokirjastipendi.

Matkastipendejä rahasto myöntää tukeakseen työelämän tutkijoiden ja kehittäjien mahdollisuutta esitellä suomalaista työelämätutkimusta ulkomailla järjestettävissä kansainvälisissä konferensseissa ja saada palautetta omasta työstään.

Työsuojelurahasto myöntää väitöskirjastipendejä työelämän tutkimuksen ja kehittämisen aihepiireistä nousevien, korkeatasoisten väitöskirjatöiden edistämiseksi. Hyväksyminen edellyttää laadukasta hakemusta ja oikeaa ajoitusta väitöstyön loppuvaiheeseen. Tutkimusaiheen on kohdennuttava selvästi Työsuojelurahaston toimialueelle. Väitöskirjastipendi tarjoaa taloudellisen tuen 6-12 kuukauden täysipäiväiseen työskentelyyn väitöskirjan viimeisessä vaiheessa. Väitöskirjastipendikauden päättyessä hakijalla on oltava viralliseen esitarkastukseen hyväksytty väitöskirjan käsikirjoitus valmiina sekä kopio tiedekuntaneuvoston pöytäkirjaotteesta, josta selviää työn hyväksyminen esitarkastukseen.

Post doc -stipendit on tarkoitettu itsenäiseen väitöksen jälkeiseen tutkimustyöhön tai väitöskirjan jälkeiseen ulkomailla tapahtuvaan tutkimustyöhön ja opintoihin.

Tietokirjastipendi on tarkoitettu tutkittuun tietoon perustuvaan työelämäaiheisen tietokirjan kirjoitustyöhön. Stipendikauden aikana valmistellaan käsikirjoitus julkaistavaksi. Stipendi myönnetään 2–6 kuukaudeksi ansiotulon menetykseen.

Application guidelines

Lisätietoa osoitteessa: https://www.tsr.fi/rahoitus-yksityishenkiloille/

Haku päättyy 17.1.2022 klo 16.