Name of funding opportunity

Stipendier och understöd

Funding organisation website

http://www.konstsamfundet.fi

Description

Medborgaraktivitet
• organisationer
• arbetsgrupper och nätverk
Kimitoön – Åboland
• organisationer
• arbetsgrupper och nätverk

Musik
• organisationer
• arbetsgrupper samt enskilda personer

Media & publikationer
• organisationer
• enskilda personer och arbetsgrupper

Scenkonst
• professionella organisationer och arbetsgrupper
• amatörorganisationer och -arbetsgrupper

Visuell konst
• konstnärsorganisationer och enskilda konstnärer
• arbetsgrupper

Korta arbetsstipendier för tvärkonstnärliga och gränsöverskridande projekt
• enskilda professionella artister inom olika konstområden
• 5 st. korta uppstartsstipendier för egen arbetsinsats och kostnader
• uppstart av nya gränsöverskridande projekt

Yrkesutbildning (Kontakt U. Stråhlmann)
• yrkeshögskolor och yrkesläroanstalter på andra stadiet
• ungdomsverkstäder och folkhögskolor