Name of funding opportunity

Stipendier och understöd

Funding organisation website

http://www.sls.fi

Description

Svenska litteratursällskapet utlyser stipendier och understöd att sökas inom ämnesområdena:
historia, genealogi och biografi, etnologi och folkloristik, kulturhistoria, teologi, kyrkohistoria, miljövård och teknologi, ekonomi och statistik, svenska språkets fortbestånd, musik och musikvetenskap, tonsättning, bildkonst, rättshistoria och tryckningsbidrag.

 

Application guidelines

Se https://www.sls.fi/sv. Läs anvisningarna beträffande ansökan om stipendier och understöd noggrant. Vänligen bekanta dig även med sidan stipendier enligt ämnesområde: http://www.sls.fi/sv/forskning/stipendier-enligt-amnesomrade

Application period

02.09.2019 - 30.09.2019

Contact information

Forskningsadministratör
Kajsa Rytikoski
e-post: kajsa.rytikoski(at)sls.fi
tel: 09 618 771 19

Forskningschef Christer Kuvaja
e-post: christer.kuvaja(at)sls.fi
tel: 09 618 771 01

Categories