Name of funding opportunity

Medel för foskningsprojekt

Funding organisation website

http://www.sls.fi

Description

Medel kan sökas för 1–4 åriga projekt och summan kan uppgå till högst 600 000 euro. Projekten skall anknyta till det svenska i Finland och vara relaterade till sällskapets intresseområden: historia, litteraturvetenskap, samhällsvetenskaper, svenska språket och traditionsvetenskaper.

Application guidelines

Ansäkan lämnas in elektroniskt i SLS webbtjänst för ansökningar (ansokan.sls.fi).

Mer info: https://www.sls.fi/sv/ansokan-om-projektmedel

Application period

01.03.2020 - 31.03.2020

Contact information

Forskningschef Christer Kuvaja
e-post: christer.kuvaja(at)sls.fi
tfn +358 40 152 2314).

Categories