Name of funding opportunity

Stipendier och understöd

Funding organisation website

http://www.samfundet.fi

Description

Utdelningen på våren fokusera på enskilda. Understöd kan beviljas för kompetenshöjning, studieresor (ej resor som görs inom ramen för grundstudier vid högskola eller yrkeshögskola), allmän kulturell, vetenskaplig, litterär eller konstnärlig verksamhet. Syfte och helhetsbudget bör klart framgå av ansökan.

Studiestipendier lediganslås för studerande vid universitet och högskolor som befinner sig i slutskedet av sina studier.

Postgraduala understöd lediganslås för doktorander.

Application guidelines

Ansökan elektroniskt via samfundets webbsida http://www.samfundet.fi/

 

Application period

01.03.2019 - 31.03.2019

Contact information

Per e-post till adressen info(at)samfundet.fi

Categories