Name of funding opportunity

Stipendier för studerande

Funding organisation website

https://www.alandsvanner.ax/

Description

Ur stiftelsens fondmedel bevijas stipendier till åländska ungdomar som bedriver studier utanför Åland. Mer information: https://www.alandsvanner.ax/stipendier

Application guidelines

Ansökan görs digitalt på adressen https://www.alandsvanner.ax/ansokan.