Name of funding opportunity

Stipendier

Description

Ur Eugen Schaumans fond utdelas år 2019 stipendier till ett sammanlagt belopp om 67.000 EUR. Enligt fondens bestämmelser utges stipendierna åt finlandssvenskar och åt rikssvenska medborgare ”främst för rättsvetenskaplig forskning och juridiska studier som är ägnade att stärka och fördjupa den nordiska gemenskapen på rättens område”.

Application guidelines

Ansökningstiden går ut fredagen den 1 mars 2019 kl. 15.00.

Ansökan riktas till Forskningsservice vid Åbo Akademi och görs via den elektroniska ansökningsblanketten som hittas här: http://blogs2.abo.fi/stipendier/eugen-schaumans-fond/.

Application period

08.02.2019 - 01.03.2019

Contact information

Närmare uppgifter ges av Åbo Akademis forskningskoordinator Johanna Hedenborg
tel: (02) 215 4793
e-post: johanna.hedenborg(at)abo.fi

Categories