Name of funding opportunity

Stipendier

Description

Stiftelsen Svenska Handelshögskolan och Svenska handelshögskolan lediganslår stipendier att sökas av Svenska handelshögskolans: forskare, läräre, forskarstuderande, kandidat- och magisterstuderande och alumner. Mer information: https://www.hanken.fi/sv/forskning/forskningsfinansiering/hankens-fonder/lediganslagna-och-beviljade-stipendier

Application guidelines

Anvisningar finns på Hankens hemsida: http://www.hanken.fi/sv/forskning/forskningsfinansiering/hankens-fonder

Application period

February 2020 - February 2020

Contact information

stipendieombud(at)hanken.fi

Categories