Name of funding opportunity

Expeditionsstipendium

Funding organisation website

http://www.nordenskioldsamfundet.fi/

Description

Stipendiet skall användas för att bekosta utgifter för en expedition eller fältarbete. Begreppet ”expedition” uppfattas mycket brett, i det kan ingå allt från utgrävningar av kinesiska fossil till stadsforskning i Afrika.

Application guidelines

Anvisningarna finns på Samfundets webbsida http://www.nordenskioldsamfundet.fi/.

Application period

01.10.2019 - 10.11.2019

Contact information

Samfundets sekreterare, FD Thomas Westerbom
e-post: sekreterare(at)nordenskioldsamfundet.fi

Categories