Name of funding opportunity

Stipendier

Description

Stipendier ur Ellen, Hjalmar och Saga Waselius’ stipendiefond kan sökas av (grundexamens)studerande vid följande högskolor:

– Helsingfors Universitet, agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten
– Yrkeshögskolan Novia, utbildningsprogrammet för lantbruksnäringarna

Endast sökande med svenska som modersmål kan beaktas. Till ansökan bifogas studieutdrag.

Application guidelines

Ansökningsblanketten för studerande vid Helsingfors universitet och Novia finns på Åbo Akademis webb: https://www.abo.fi/stipendier-ur-ellen-hjalmar-och-saga-waselius-stipendiefond-galler-studerande-fran-hu-och-novia/. Ansökningstiden utgår 1.3.2019 kl. 15.00.

Application period

08.02.2019 - 01.03.2019

Contact information

Närmare uppgifter ges av Åbo Akademis koordinator Ken Snellman
tel:(02) 215 4174
e-post: ken.snellman(at)abo.fi

Categories