Name of funding opportunity

Stipendier

Funding organisation website

http://www.bokkultur.fi/

Description

Stiftelsen Bokkultur beviljar stipendier för utarbetandet av svenskspråkiga fackböcker och läromedel samt litteratur för barn, som utkommer tidigast 2022. Särskilt beaktas populärvetenskapligt skrivande, redaktörsarbete, illustrationer och grafiskt utförande. Stiftelsen välkomnar nytänkande kring bokens form.

Application guidelines

Mera information samt ansökningsblankett finns på http://www.bokkultur.fi. Blanketten och en fritt formulerad projektbeskrivning skickas till styrelsen för Stiftelsen finlandssvensk bokkultur under adressen Schildts & Söderströms, PB 870, 00121 Helsingfors, och poststämplas senast 30.9.2021.

Application period

01.09.2021 - 30.09.2021

Contact information

Frågor besvaras av stiftelsens ombud Jonna Boldt
e-post: jonna.boldt(at)sets.fi

Categories