Name of funding opportunity

Stipendier

Funding organisation website

http://www.nordenskioldsamfundet.fi/

Description

Samfundet delar ut två typer av stipendier:

1) Ett stipendium för en vetenskaplig expedition på 20.000 EUR. Stipendiet beviljas åt en forskare, inte åt en institution eller ett forskarteam. Nordenskiöld-samfundet betalar inte overhead. Stipendiet skall användas för att bekosta utgifter för en expedition eller fältarbete.

2) Doktorand- och mindre stipendier för forskare inom geografi, geologi, etnologi, arkeologi, kartografi, ornitologi jämte närstående naturvetenskapliga och kulturhistoriska forskningsgrenar för sammanlagt ca 50.000 EUR.

Stipendierna söks på olika blanketter och med olika kriterier. Mer information: http://www.nordenskioldsamfundet.fi/stipendier/stipendier

Application guidelines

Anvisningarna och ansökningsblanketterna finns på samfundets webbsida http://www.nordenskioldsamfundet.fi/.

Application period

01.03.2020 - 31.03.2020

Contact information

Thomas Westerbom
e-post: sekreterare(at)nordenskioldsamfundet.f

Categories