Name of funding opportunity

Stipendier

Description

Ur Eugen Schaumans fond utdelas år 2020 stipendier till ett sammanlagt belopp om 88 000,00 EUR. Enligt fondens bestämmelser utges stipendierna åt finlandssvenskar och åt rikssvenska medborgare ”främst för rättsvetenskaplig forskning och juridiska studier som är ägnade att stärka och fördjupa den nordiska gemenskapen på rättens område”.

Application guidelines

Ansökningstiden går ut måndagen den 2 mars 2020 kl. 15.00.

Ansökan riktas till Forskningsservice vid Åbo Akademi och görs via den elektroniska ansökningsblanketten som hittas här: http://blogs2.abo.fi/stipendier/eugen-schaumans-fond/.

Application period

11.02.2020 - 02.03.2020

Contact information

Åbo Akademis forskningskoordinator Johanna Hedenborg
tel: (02) 215 4793
e-post: johanna.hedenborg(at)abo.fi

Categories