Name of funding opportunity

Stipendier

Description

Stiftelsens ändamål förverkligas genom att utdela stipendier till studerande, lärare, forskare och utbildningsinstitutioner inom sjöfart och verksamhet som är anknuten till sjöfart.

Application guidelines

Ansökningsformulär på webbsidan: http://www.gustafbthordensstipendiestiftelse.fi/.