Name of funding opportunity

Stipendi rajatiedon tutkimus- ja kehitystoimintaan

Funding organisation website

https://www.rajatieto.fi/

Description

Rajatiedon Yhteistyö ry jakaa noin 1200 euroa yhdelle ja useammalle hakijalle rajatiedon tutkimusstipendinä sekä noin 1000 euroa yhdelle tai useammalle hakijalle rajatiedon kehitystyöhön. Yhdelle hakijalle myönnettävä summa on pääsääntöisesti enintään 1000 euroa. Stipendit luovutetaan Hengen ja Tiedon messuilla.

-Stipendit myönnetään rajatiedon tutkimus- ja kehittämistoimintaan.
-Stipendiä voivat hakea sekä yksityiset henkilöt että yhteisöt.
-Hakemukseen on liitettävä selvitys hakijan aikaisemmasta toiminnasta (tutkimukset, julkaisut, artikkelit ym.) sekä tutkimussuunnitelma ja selvitys tutkimustyön tämänhetkisestä vaiheesta.
-Hakemuksesta tulee käydä ilmi hakijan tai hakijoiden nimi, yhteystiedot, mahdollinen organisaatio jonka puitteissa työ on tarkoitus tehdä sekä työn arvioitu aikataulu.
-Stipendin saajan tulee antaa selvitys stipendin käytöstä seuraavan vuoden Helsingin Hengen ja Tiedon messuihin mennessä.
-Stipendin saajan työstä ja tuloksista julkaistaan artikkeli yhdistyksen julkaisemassa Ääretön-lehdessä

Application guidelines

Vapaamuotoiset hakemukset studiorajatieto(at)gmail.com tai postissa osoitteeseen Rajatiedon Yhteistyö ry/ Stipenditoimikunta, Luutnantinpolku 7 LT3, 00410 Helsinki. Seuraavat stipendit jaetaan lokakuussa 2021 Hengen ja Tiedon messuilla.

Application period

15.03.2021 - 01.09.2021

Contact information

studiorajatieto(at)gmail.com

Categories