Name of funding opportunity

Sortavala-säätiön apurahat

Funding organisation website

https://www.sortavala.fi

Description

Sortavala-säätiön aurahat on tarkoitettu
1. Tutkimusapurahoiksi Sortavalan seudun ja muun Laatokan Karjalan alueen historiaan ja kulttuuriperinteeseen liittyvään tutkimukseen (väitöskirja, post. doc.)
2. Opiskeluapurahoiksi tukemaan sortavalais- ja laatokankarjalaistaustaisten opiskelijoiden korkeakoulututkintojen loppuunsaattamista
3. Apurahoiksi Sortavalaa ja Laatokan Karjalaa käsittelevän taiteelliseen, kirjalliseen tai vastaavaan kulttuurihankkeeseen
4. Toiminta-avustukseksi erityisesti lasten ja nuorten kehittymistä ja hyvinvointia koskevaan toimintaan

Tietoja aiemmin myönnetyistä apurahoista on säätiön kotisivuilla.

Application guidelines

Hakemukset tulee laatia säätiön sähköiseen apurahajärjestelmään. Muita kuin apurahajärjestelmään määräajassa tehtyjä hakemuksia ei käsitellä eikä oteta huomioon.

Apurahajärjestelmään pääsee kirjautumaan säätiön kotisivujen kautta http://www.sortavala.fi/apurahat tai suoraan https://sortavala-saatio.apurahat.net

Säätiö päättää apurahoista marraskuussa 2021.