Name of funding opportunity

Selkokirjallisuuden valtionavustus

Funder

Selkokeskus

Funding organisation website

https://selkokeskus.fi/

Description

Selkokeskus jakaa vuosittain selkokirjallisuuden apurahoja selkokirjojen tekijöille ja avustuksia selkokirjakustantajille. Apurahat ja avustukset ovat opetus- ja kulttuuriministeriön Kehitysvammaliitolle delegoimaa valtionavustusta, jonka tavoitteena on edistää selkokielisen ja saavutettavan kirjallisuuden julkaisemista Suomessa. Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee selkokirjahankkeita 78 000 eurolla vuonna 2018 .

Apurahoja voivat hakea selkokirjojen kirjoittajat ja kuvittajat sekä koskettelukirjojen tekijät. Avustusta voivat hakea selkokirjakustantajat. Apurahaa voidaan tietyin rajoituksin hakea myös selkokirjallisuuteen liittyviin kehittämis- ja tutkimushankkeisiin. Eri hakutyypeille on omat hakuohjeet ja -lomakkeet.

Tukea myönnetään ainoastaan selkokielisten kauno- ja tietokirjojen työstämiseen ja julkaisemiseen. Oppikirjoille tai muille oppimateriaaleille ei myönnetä tukea. Tukea ei myönnetä jo valmistuneille julkaisuille. Vaaditut näytteet sekä hakulomakkeet löytyvät erikseen jokaisen hakumuodon yhteydestä.

Application period

- 31.01.2020

Contact information

Ella Airaksinen
Sihteeri
ella.airaksinen(at)kvl.fi
p. 050-3098466

Categories