Name of funding opportunity

Scholarship for work safety

Funding organisation website

https://www.mela.fi/en/

Description

Melan työturvallisuusapurahoilla rahoitetaan sellaista tutkimus- ja kehitystoimintaa, joka parantaa viljelijöiden, kalastajien, poronhoitajien ja apurahansaajien työoloja sekä edistää heidän työskentelynsä turvallisuutta ja tuottavuutta. Rahoitettavat tutkimus-, koulutus- ja tiedotushankkeet liittyvät työelämää koskevan tiedon julkaisemiseen ja levittämiseen.

Application guidelines

Hakuohjeet- ja lomakkeet saatavilla osoitteessa: https://www.mela.fi/tyohyvinvointi/tyohyvinvointia-maaseudun-yrittajille/tyoturvallisuus/tyoturvallisuusapuraha/