Name of funding opportunity

Röntgenologisen tutkimuksen apurahat

Description

Apurahoja voidaan myöntää lääketieteen kandidaateille, jotka jatkavat opintojaan Helsingin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa ja henkilöille, jotka suoritettuaan lääketieteen lisensiaatin tutkinnon harjoittavat röntgenologista tutkimusta.

Application guidelines

Lääketieteelliselle tiedekunnalle osoitetut kirjalliset hakemukset, joihin on liitettävä ansioluettelo, selvitykset hakijan muista ansiosta sekä suunnitelma apurahan käytöstä ja sen turvin tehtävästä tieteellisestä tutkimustyöstä, on jätettävä lääketieteellisen tiedekunnan hallintopalveluihin, PL 63, 00014 Helsingin yliopisto, viimeistään perjantaina 19.3.2021, ennen kello 15.45. On suositeltavaa  lähettää hakemusasiakirjat  myös sähköisessä muodossa YHTENÄ pdf-tiedostona osoitteeseen: tiina.jarvilehto(at)helsinki.fi

Application period

15.01.2021 - 19.03.2021

Contact information

Helsingin yliopisto
Palvelukoordinaattori Tiina Järvilehto
Lääketieteellinen tiedekunta
Meilahden kampus

s-posti: tiina.jarvilehto(at)helsinki.fi
puh: 050-540 9529

Categories