Name of funding opportunity

Resestipendium

Funding organisation website

http://www.kultur.ax/

Description

Kulturdelegationen kan bevilja resestipendium i syfte att främja och stimulera konstnärlig utveckling och/eller arbetsmöjligheter samt nätverkande. Som grund för ansökan ska finnas en inbjudan. Stipendiet är riktat till enskilda kulturarbetare samt arbetsgrupper bosatta och hemmahörande på Åland.

Resestipendium beviljas inte för resor som sker i samband med arbetsuppdrag eller skolresor.

Application guidelines

Ansökan kan göras när som helst dock så att ansökan är inlämnad i god tid före resans genomförande. Ansökan görs digitalt. Mer information: http://www.kultur.ax/stipendier-och-understod/resestipendium.