Name of funding opportunity

Rakennustietosäätiön stipendit 2020

Description

Rakennustietosäätiö RTS julistaa haettavaksi kolme stipendiä, á 8000 €, yhdyskuntasuunnittelua, yhdyskuntarakentamista, arkkitehtuuria, rakennustekniikkaa, talotekniikkaa tai kiinteistönhallintaa käsittelevien diplomitöiden tai amk-opinnäytetöiden tekemiseen. Stipendit on tarkoitettu myös tuotteistamisen ja palveluliiketoiminnan, e-liiketoiminnan sekä IT-alan opiskelijoille. Arvostamme monialaista ja poikkitieteellistä lähestymistapaa.

Vuoden 2020 stipendivalinnoissa suositaan erityisesti töitä, jotka liittyvät seuraaviin aiheisiin:
– asuntorakentamisen laatua koskevan kriteeristön luominen
– toimistojen tilaratkaisut, muuntojoustavuus ja uudet käyttötarkoitukset
– modulaarinen rakentaminen
– rakennusten kyberturvallisuus ja kiinteistöjohtaminen