Name of funding opportunity

Projektunderstöd

Funding organisation website

http://www.skib.fi/

Description

Projekt som kan beviljas understöd skall i enlighet med stiftelsens syfte befrämja svenskspråkiga kultursträvanden och kan t.ex vara forskning, litteratur, konst, scenkonst, resor, utbildning mm.

Application guidelines

Ansökan görs företrädesvis med stiftelsens ansökningsformulär för projektunderstöd, som skickas med mejl till ansokan(at)skib.fi. Ansökningen kan också vara fritt formulerad, men ska då innehålla de uppgifter som anges i formuläret. Läs mer om ansökningsförfarandet på ansökningssidan http://www.skib.fi/kultur/understoed/.

Application period

- 30.04.2021

Contact information

Svenska Kulturfonden i Björneborg rs
Otavankatu 16
28100 Björneborg

e-post: ansokan(at)skib.fi

Categories