Name of funding opportunity

Projektbidrag

Funding organisation website

https://www.alandsvanner.ax/

Description

Kulturorganisationer kan ansöka om projektbidrag för kulturprojekt och författare kan ansöka om projektbidrag för utgivning av böcker. Mer information: https://www.alandsvanner.ax/stipendier.

Application guidelines

Ansökan görs digitalt med fritt formulerad beskrivning av projektet samt uppgifter om tidigare erhållna/ansökta bidrag.