Name of funding opportunity

Pro gradu -apurahat

Funding organisation website

https://www.chydenius.net/saatio

Description

Apurahoja (1.000 EUR/apuraha) pro gradu -opinnäytteiden toteuttamiseen. Apurahoja myönnetään:

1) Anders Chydeniusta tai hänen toimintaympäristöään koskevaan historiantutkimukseen,

2) tutkimukseen, joka kohdistuu Anders Chydeniuksen tärkeinä pitämiin kysymyksiin tämän päivän yhteiskunnassa. Etusijalla ovat markkinatalouden vapaus ja vastuu sekä hallinnon avoimuus ja “tietämisen vapaus” (Freedom of information). Tutkimuksen tieteenalaa ei ole rajoitettu.

Application guidelines

Apurahoja haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, johon on liitettävä tutkimussuunnitelma/aihe-erittely (2-4 sivua) sekä opinnäytetyön ohjaajan lausunto. Hakemukset toimitetaan Anders Chydenius -säätiölle osoitteeseen: PL 567, 67701 Kokkola. Lisätietoja: asiamies Juha Mustonen, sähköposti: asiamies(at)chydenius.net. Apurahoja jaetaan joka toinen vuosi. Lisätietoja WWW-sivulta: http://www.chydenius.net/stipendit.htm.