Name of funding opportunity

Post doc -matka-apuraha

Funding organisation website

http://www.irfrome.org

Description

Säätiö Institutum Romanum Finlandiae myöntää matka-apurahan Roomassa tehtävää väitöskirjan jälkeistä tutkimusta varten. Stipendin suuruus on 9000 euroa, ja se on tarkoitettu kattamaan matkakustannukset ja noin kolmen kuukauden työskentely Roomassa. Apuraha tulee käyttää vuoden 2020 aikana. Tutkimustyönsä aikana apurahansaaja on oikeutettu asumaan Suomen Rooman-instituutissa tutkijahintaan.

Apuraha myönnetään äskettäin väitelleelle tutkijalle, joka tekee tutkimustyötä jollakin instituutin pääasiallisella tutkimusalalla. Näihin kuuluvat erityisesti arkeologia, historia, klassillinen filologia, italian kielen ja kulttuurin tutkimus sekä taidehistoria. Hakijan tulee olla väitellyt 1.8.2014 jälkeen tai hänellä tulee olla väittelylupa ennen hakuajan päättymistä. Tutkinnon suorittamisen aikarajaa voidaan pidentää erityisistä syistä (äitiys-, isyys-, vanhempain- ja hoitovapaa, varusmies- tai siviilipalvelus tai pitkäaikainen sairaus).

Application guidelines

Hakemus toimitetaan sähköpostitse (yhtenä pdf-tiedostona) säätiön asiamiehelle Eeva Talvitielle pe 29.11. klo 16.00 mennessä osoitteeseen asiamies(at)irfrome.org. Hakemukseen liitetään tutkimussuunnitelma (enintään viisi sivua) ja curriculum vitae, johon sisältyvät tiedot suoritetuista tutkinnoista ja tieteellisestä toiminnasta. Tutkimussuunnitelmasta on käytävä ilmi tutkimushankkeen vaihe, kokonaiskesto ja se, miten hanke kokonaisuudessaan on tarkoitus rahoittaa. Hakijan tulee perustella, mikä on Roomassa työskentelyn merkitys tutkimushankkeelle. Mahdolliset suositukset suosittelija voi toimittaa myös suoraan asiamiehelle.

Application period

01.11.2019 - 29.11.2019

Contact information

Asiamies Eeva Talvitie
asiamies(at)irfrome.org
puh. 050-5762355

Categories