Name of funding opportunity

Pörssisäätiön apuraha

Funding organisation website

http://www.porssisaatio.fi/en/

Description

Pörssisäätiön apurahaa voi hakea arvopaperimarkkinoita tai arvopaperisäästämistä käsitteleviin tutkimuksiin. Pörssisäätiön apurahat myönnetään ensisijaisesti soveltaviin post doc -tutkimuksiin tai väitöskirjatason tutkimuksiin. Apurahoja ei myönnetä jo suoritetulle työlle. Pörssisäätiön kannalta erityisen mielenkiintoisia tutkimusalueita ovat omistajuus, talousosaamisen edistämiseen liittyvät kysymykset, sijoittajien käyttäytyminen, omistajaan ja pääomamarkkinoihin liittyvä verotus, arvopaperimarkkinoiden sääntely sekä edellä mainittuihin liittyvät kansainväliset vertailut. Pörssisäätiö rahoittaa mielellään erityisesti soveltavia tutkimusprojekteja.

Application guidelines

Apurahoja haetaan henkilökohtaisesti. Lisäksi työryhmän johtaja voi hakea työryhmälle apurahaa.
Hakuohjeet: http://www.porssisaatio.fi/apurahat/

Application period

- 15.04.2021

Contact information

S-posti: apurahat(at)porssisaatio.fi

Puh. 010 820 7500

Categories