Name of funding opportunity

Oleskeluapuraha

Funding organisation website

http://www.kulttuurirahasto.net

Description

Rahasto myöntää avustuksia ja stipendejä kahdenväliseen toimintaan. Tällä tarkoitetaan toimintaa, joka edistää Ruotsin ja Suomen välisiä yhteyksiä ja maiden keskinäistä tuntemusta kulttuurin alalla tai esittelee maiden yhteiskunnallista kehitystä. Voit hakea projekteja esimerkiksi kulttuurin eri osa-alueilta, kielten, median, tutkimuksen tai koulutuksen aihealueilta.

Etusijalle asetetaan hankkeet, jotka uudistavat ja laajentavat yhteistyötä sekä välittävät uutta tietoa ja uusia ilmaisumuotoja.

Pohjoismaista ja muuta kansainvälistä toimintaa varten tukea voidaan hakea myös ruotsalais-suomalaisen ulottuvuuden painottamista ja/tai kahdenvälisen yhteistyön hyväksi havaittujen menetelmien ja kokemusten jakamista varten.

Application guidelines

Oleskeluapurahaa haetaan rahaston sähköisen hakujärjestelmän kautta, jonne hakija luo käyttäjätilin.

Linkki hakujärjestelmään: https://ksf.rimbert.fi/.

Application period

07.01.2021 - 01.02.2021

Contact information

Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto,
Rahastosihteeristö
Hanasaarenranta 5
02100 Espoo
puh. 0400 466 440
rahastot(at)hanaholmen.fi

Categories