Name of funding opportunity

Millennium-teknologiapalkinto

Funding organisation website

http://www.taf.fi

Description

Millennium-teknologiapalkinnon lähtökohtana on tieteen ja innovaatioiden yhteiskunnallinen, jopa koko ihmiskunnan laajuinen vaikuttavuus.

Palkinto jaetaan teknologiselle innovaatiolle joka:

  • Parantaa ihmisten elämänlaatua
  • Edistää kestävää kehitystä
  • On globaalisti kaupallistettavissa
  • Luo uudenlaista sosioekonomista arvoa ja
  • Kannustaa entisestään tieteellistä ja teknologiaan liittyvää tutkimus- ja kehitystyötä.

Palkinto on arvoltaan miljoona euroa. Ehdokkaita palkinnon saajiksi otetaan vastaan kaikkialta maailmasta ja kaikilta teknologian alueilta pois lukien sotateknologia. Ehdotuksia palkinnonsaajiksi voivat tehdä tiedeakatemiat, yliopistot, tutkimuslaitokset ja teollisuusorganisaatiot.