Name of funding opportunity

Matka-apurahat ja väitöskirja-apuraha

Funding organisation website

http://www.lut-tukisaatio.fi/english/index.php

Description

Säätiön tarkoituksena on Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa suoritettavan tutkimuksen ja opetuksen tukeminen ja edistäminen.

1) Matka-apurahat: Matka-apurahoja myönnetään kansainvälisiin konferensseihin ja vastaaviin tilaisuuksin, jotka edistävät tutkimustoimintaa ja yliopiston tunnettuutta.

2) Tunnustusapuraha väitöskirjasta: Jatko-opiskelija voi anoa tunnustusapurahaa väitöskirjan valmistumisen johdosta. Apurahan suuruus on 2.000 euroa.

Application guidelines

Katso WWW-sivut: https://lut-tukisaatio.fi/postdocit.php. Lisätietoja antaa toiminnanjohtaja Timo Alho, puh. 040-5126 324.