Name of funding opportunity

Matka-apurahat

Funding organisation website

http://www.parkinsonsaatio.fi

Description

Matka-apuraha myönnetään tieteelliseen kongressiin osallistumista varten. Edellytyksenä on posteri tai suullinen esitys, joka liittyy Parkinsonin tautia tai muita liikehäiriösairauksia koskeviin lääketieteellisiin tutkimuksiin ja/tai opintoihin. Myönnetyn apurahan käytöstä on tehtävä säätiölle raportti 3 kuukauden kuluessa matkan päättymisestä. Lisätietoja www-sivuilla.

Application guidelines

Hakemus tehdään kirjautumalla säätiön www-sivuille osoitteessa https://www.parkinsonsaatio.fi/user. Pituudeltaan rajattu hakemuslomake (eri lomakkeet tutkimusrahoituksen ja matka-apurahan hakemiseen) täytetään lyhyesti ja vain keskeiset tutkimukseen tai matkaan liittyvät asiat mainiten.

Säätiö edellyttää aina tämän lisäksi apurahasovelluksesta tulostettua ja allekirjoitettua apurahahakemusta. Postitusosoite on Suomen Parkinson-säätiö sr, Itäinen pitkäkatu 27 B 31, 20700 Turku.

Verkossa lähetetyn hakemuksen tulee olla säätiössä perillä viimeistään 31.1.2019. Tarkemmat hakuohjeet, apurahan myöntämisen ehdot ja apurahahakemus verkkosovelluksineen löytyvät osoitteesta https://www.parkinsonsaatio.fi/apurahat.fi.