Name of funding opportunity

Syöpäsäätiön matka-apurahat 2019

Funding organisation website

http://www.cancer.fi

Description

Syöpäsäätiö ja sen rahastot myöntävät matka-apurahoja opinto-, kongressi- ja esitelmämatkoihin, jotka tehdään 1.3.2019 – 31.5.2020 välisenä aikana. Apurahoja ovat oikeutettuja saamaan syöpätutkijat sekä muut syöpätautien varhaiseen toteamiseen, syöpäpotilaiden hoitoon ja syöväntorjuntatyöhön aktiivisesti osallistuvat terveydenhuoltoalan ammattihenkilöt. Matka-apurahan saajiksi asetetaan etusijalle sellaiset tutkijat, jotka eivät voi saada työnantajansa rahoitusta kongressimatkoihin tai joilla ei ole muuta rahoitusta Syöpäsäätiöltä. Syöpäsäätiö ei myönnä erillisiä matka-apurahoja sellaisille hakijoille, jotka nauttivat hakuhetkellä Syöpäsäätiön tutkimusapurahaa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että jos hakijalle ei ole maksettu kaikkia hänelle myönnetyn tutkimusapurahan eriä matka-apurahojen hakuajan päättymiseen mennessä, ei hän voi saada erillistä matka-apurahaa.

Vuonna 2018 Euroopan ulkopuolelle suuntautuviin matkoihin myönnettävä summa on korkeintaan 1 500 EUR, Eurooppaan 900 EUR ja Pohjoismaihin 700 EUR.

Syöpäsäätiö ei myönnä apurahoja sellaiselle tutkimusryhmälle tai tutkijalle, joka saa varoja tupakkateollisuudelta. Tupakkateollisuudeksi luetaan yhtiö tai yhtiörypäs, joka saa tuotoistaan valtaosan tupakkatuotteiden valmistamisesta tai markkinoinnista.

Application guidelines

Apurahoja haetaan verkossa osoitteessa https://www.syopajarjestot.fi/. Apurahalomake täytetään ja lähetetään sähköisesti.

Hakemus käsitellään sellaisena kuin se on jätetty hakuajan loppuun mennessä eikä sitä voi täydentää hakuajan päättymisen jälkeen. Apurahaa ei myönnetä takautuvasti.