Name of funding opportunity

Alkoholitutkimussäätiön matka-avustukset

Funding organisation website

http://en.alkoholitutkimussaatio.fi/

Description

Alkoholi- ja huumetutkimuksen matka-avustuksia myönnetään ensi sijassa tutkimussopimustutkijoille heidän tutkimustyöskentelyynsä ulkomailla sekä tieteellisiin kokouksiin, joissa he pitävät säätiön rahoittamaan tutkimukseen liittyvän esitelmän.

Rahapelitutkimuksen alueella matka-avustuksia jaetaan ensi sijassa Alkoholitutkimussäätiön työskentelytukea saaneille tutkijoille tutkimustyöskentelyyn ulkomailla tai tulosten esittelyyn tieteellisissä kokouksissa. Toissijaisesti matka-avustusta myönnetään muutoin Alkoholitutkimussäätiön tukea saaneiden tutkimushankkeiden raportointiin tieteellisissä kokouksissa.

Matka-avustuksia voidaan myöntää myös muiden alkoholi-, huume- ja rahapelitutkimushankkeiden raportointiin tieteellisissä kokouksissa, tutkimustyöskentelyyn ulkomailla sekä ulkomaisten tutkijoiden vierailuihin Suomessa.

Lisätietoja osoitteessa: http://www.alkoholitutkimussaatio.fi/alkoholitutkimussaation-apurahat/matka-apurahan-hakeminen/

Application guidelines

Apurahaa haetaan täyttämällä ja lähettämällä hakulomake liitteineen verkkopalvelussa https://alkoholitutkimussaatio.fi/hakemus/ 30.9.2021 klo 16:00 mennessä.