Name of funding opportunity

MATINEn tutkimusmäärärahahaku vuodelle 2020

Funding organisation website

http://www.defmin.fi/matine

Description

Maanpuolustuksen tieteellinen neuvottelukunta (MATINE) edistää ja rahoittaa tieteellistä tutkimusta, jossa luodaan uutta tietoa, menetelmiä ja osaamista. MATINEn rahoittamalla tutkimuksella pyritään uusiin tieteellisiin avauksiin ja innovaatioihin sotilaallisen maanpuolustuksen alueella. MATINEn rahoittaman tutkimuksen pääasiakkaana ovat puolustusvoimat ja puolustushallinto kokonaisuudessaan. Sotilaallisen maanpuolustuksen ohella myös muita turvallisuusviranomaisia tai toimijoita hyödyttävä tutkimuksen monikäyttöisyys on lisäarvo.

Application guidelines

Vuoden 2020 tutkimusmäärärahoja koskeva hakemus on toimitettava täydellisenä liitteineen sekä sähköisessä muodossa että paperilla määräaikaan mennessä.

Ohjeet määrärahan hakemiseksi löytyvät Puolustusministeriön WWW-sivuilta:
http://www.defmin.fi/matine > Tutkimus > Määrärahahaku 2020