Name of funding opportunity

MATINE määrärahahaku 2022

Funding organisation website

http://www.defmin.fi/matine

Description

Maanpuolustuksen tieteellinen neuvottelukunta (MATINE) edistää ja rahoittaa tieteellistä tutkimusta, jossa luodaan uutta tietoa, menetelmiä ja osaamista. MATINEn rahoittaman tutkimuksen pääasiakkaana ovat puolustusvoimat ja puolustushallinto kokonaisuudessaan. Sotilaallisen maanpuolustuksen ohella myös muita turvallisuusviranomaisia tai toimijoita hyödyttävä tutkimuksen monikäyttöisyys on lisäarvo.

Vuonna 2022 MATINE varautuu käynnistämään 5-10 kappaletta tutkimushankkeita, joilla pyritään uusiin tieteellisiin avauksiin ja innovaatioihin sotilaallisen maanpuolustuksen alueella.

Application guidelines

Vuoden 2022 tutkimusmäärärahoja koskeva hakemus on toimitettava täydellisenä liitteineen sekä sähköisessä muodossa että paperilla määräaikaan mennessä.

Ohjeet määrärahan hakemiseksi löytyvät Puolustusministeriön WWW-sivuilta: https://www.defmin.fi/matine_-_maanpuolustuksen_tieteellinen_neuvottelukunta/tutkimus/maararahahaku_2022#55288ab5