Name of funding opportunity

Maatilatalouden kehittämisrahaston (Makera) maa- ja elintarviketaloutta koskevat tutkimus- ja kehittämismäärärahat

Funding organisation website

http://www.mmm.fi

Description

Maatilatalouden kehittämisrahaston (Makera) maa- ja elintarviketalouden tutkimus- ja kehittämismäärärahan haussa vuodelle 2020 rahoitetaan ensisijaisesti sellaisia tutkimus-, kehittämis- ja selvityshankkeita, jotka parantavat maa- ja elintarviketalouden kannattavuutta ja kilpailukykyä kestävällä tavalla tai tuottavat hallinnonalan tehtävien hoitamisessa tarvittavaa tietoa. Jaettava summa on viime vuosina ollut noin 3,9 M€, ja sillä on rahoitettu vuosittain noin 20 uutta hanketta.

Haun painopisteet vuodelle 2020 ovat:

  1. Maatalouden kannattavuus ja maataloustulo nousuun
  2. Ruuantuotannon ja maatalousyrittämisen uudet mahdollisuudet ja toimintatavat
  3. Ympäristö- ja ilmastoviisas tuotanto
  4. Riskien hallinta erityisesti uusissa tuotantomuodoissa ja kiertotaloudessa

Application guidelines

Haku on kaksivaiheinen. Ensimmäisen vaiheen (aiehaku) haku avautuu sähköisessä järjestelmässä 7.1.2019 ja päättyy 5.3.2019 klo 16.15. Hakuilmoitus hakuohjeineen: https://mmm.fi/hakuilmoitusartikkeli/-/asset_publisher/makeran-tutkimus-ja-kehittamismaararahan-haku-vuodelle-2019.