Name of funding opportunity

Maaseutupolitiikan verkostohankkeiden haku

Funding organisation website

http://www.mmm.fi

Description

Valtakunnallisten maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeiden rahoituksen haussa vuodelle 2020 on kohteena maaseutupolitiikan verkostohankkeet.

Haussa on viisi teemaa:
1. Harvaan asutut alueet
2. Osaaminen ja työllisyys
3. Kansalaistoiminta ja hyvinvointi
4. Elinvoimainen toimintaympäristö
5. Ruotsinkielinen toiminta

Hankkeissa painotetaan tutkimuksen ja kehittämisen vuorovaikutusta. Hankkeiden tulee olla valtakunnallisia ja maaseutupoliittisesti merkittäviä verkostohankkeita. Määrärahasta ei rahoiteta alueellisia tai paikallisia hankkeita.

Application guidelines

Hankkeisiin haetaan rahoitusta maa- ja metsätalousministeriön sähköisellä alustalla: https://www.hankerahoitus.fi/MMM/hakemus/index.php. Kukin tutkimuskonsortio laatii yhteisen tutkimussuunnitelman ja yhteisen hakemuksen.

Hakuaika päättyy keskiviikkona 11.12.2019 klo 16:15.

Lisätietoja osoitteessa: http://www.maaseutupolitiikka.fi.