Name of funding opportunity

Maanmittausalan edistämissäätiön apurahahaku

Description

Maanmittausalan edistämissäätiön tehtävänä on Suomessa edistää maanmittausalan yleishyödyllistä tutkimus-, koulutus- ja julkaisutoimintaa sekä alan kehittymistä mm. tiedotus- ja valistustyötä. Säätiön varallisuus perustuu sen ajan saatossa saamiin lahjoituksiin.

Säätiö myöntää varoja erilaisiin julkaisuihin ja tapahtumiin. Hakija voi olla yksityishenkilö tai yhteisö. Tyypillisiä avustuksen kohteita ovat väitöskirjat, oppikirjat ja alan julkaisut. Mikäli hanke sopii edellä kuvattuun kategoriaan, apurahaa kannattaa lähtökohtaisesti hakea: säätiö käsittelee hakemukset tapauskohtaisesti. Säätiö ei kuitenkaan pääsääntöisesti myönnä apurahaa diplomitöille tai sitä alemmille opinnäytetöille kuten kandidaatintöille.

Application guidelines

Hakemuksessa on esiteltävä työ, jolle rahoitusta haetaan sekä mahdolliset suosittelijat.

Hakemukset on toimitettava vuosittain viimeistään 31.1. säätiön asiamiehelle, joka myös vastaa apurahoihin liittyviin kysymyksiin ja myy adresseja säätiön puolesta: Juha Hulkkonen, juha.hulkkonen(at)aalto.fi.

Lisätietoja: https://milry.fi/mmed-saatio/